Usługi Sprzętowo-Transportowe
607 245 033 607 245 025

Zrealizowane inwestycje

 • Rozbiórki wyburzenia wielkogabarytowe
 • Rozbiórki, drenaże, roboty drogowe(kostka polbruk, płyty drogowe)
 • Rozbiórki obiektów, słupów oświetleniowych oraz torowiska kolejowego
 • Roboty ziemne (12000m³), rozbiórka schronohangarów lotniczych Kosakowo
 • Roboty kanalizacyjne, sanitarne, całoroczny wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą operatorską
 • Roboty ziemne, obsługa inwestycji sprzętem ciężkim przy budowie gazociągu północnego Świnoujście-Gdańsk, drogi technologiczne dla potrzeb budowy gazociągu ok 10000m² przy nasypie 0,7m, naprawa dróg powiatowych i gminnych na kwotę 7.750.000,00 zł
 • Obsługa sprzętowa przy budowie linii energetycznej Marszewo-Wierzbięcin, koparki- wykopy pod słupy, dostawa piasku oraz kruszyw, odbudowywanie dróg i poboczy
 • Wynajem sprzętu do obsługi GPZ Słupsk ul. Poznańska - wykopy i wymiana gruntu z zagęszczeniem
 • Wykopy, wymiana gruntu wraz z zagęszczeniem GPZ Słupsk ul. Poznańska
 • Wykopy pod drogi 5900m², drogi z kostki polbruk 5900m² na kwotę 1.276.600,00zł brutto GPZ Wierzbięcin
 • Wykonanie robót dla GPZ Wierzbięcin wraz z firmą FRAGES, wykopy wymiana gruntu, wykonanie wykopu oraz wymiana gruntu Łeba 6000m³ wraz z przygotowaniem terenu pod kostkę 4000m², roboty ziemne i kanalizacyjne na kwotę 980.000,00 zł
 • Obsługa sprzętem ciężkim budowy dróg dojazdowych, dostarczenie materiałów sypkich, wykopy specjalistyczne na głębokość 13 metrów
 • Wykopy, przekopy, wymiana gruntu dostawa piasku i żwiru 158.600,00 zł
 • Roboty ziemne, drogowe, zagospodarowywanie terenów, dostawy piasku, ziemi i kruszyw 615.019,00 zł